Trondheim Stål AS er for tiden 45 ansatte og hele 22 med fagbrev.
Fagbrevene er fordelt som følger:

 • 3 med fagbrev som industrimekaniker
 • 9 med fagbrev som sveiser
 • 10 med fagbrev som platearbeider
 • 1 stk med fagbrev som produksjonstekniker


Trondheim Stål AS er godkjent som lærebedrift i platearbeiderfaget og har til enhver tid lærlinger hos oss.

Trondheim Stål AS har også flere ansatte med sertifikater innen sveising, varme arbeider, lift, kran og for diverse kjøretøy.

Trondheim Stål AS har i administrasjon følgende kompetanse:

 • 4 stk Ingeniører.
 • 2 stk med Teknisk fagskole linje bygg.
 • 1 stk med teknisk fagskole linje sveiseteknikk med sertifikatene: IWT og EWT.


Trondheim Stål AS bruker følgende elektroniske hjelpemidler:

 • Tekla Structure: 3D modellering.
 • STAAD. Dimensjonerings program
 • Autodesk Inventor.
 • Autodesk Autocad.
 • Visma Business.
 • Superoffice
 • Cerum

Trondheim Stål AS er godkjent innen følgende standarder:

 • NS-EN 9001
 • NS-EN 14001
 • NS-EN 1090-2