Våre referanser/prosjekter

Prosjekter som pågår: 
 • Veidekke: Smedarbeider ved Nye NIdarøhallen
 • Wacker Holla: Nytt støvbehandlingsanlegg
 • Teknobygg: HARA
 • Trønder Energi: Trafoluker
 • Backe Trondheim: Smedarbeider Lilleby blokk 7 og 8
 • HENT AS: Stål- og smedarbeider ved nye Britannia hotell
 • Teknobygg: Stålarbeider ved Rosendal teater

Et utvalg av prosjekter som er ferdig:
 • Skanska AS: Smedarbeider Ranheimsfjæra 
 • Sintef: Ny kolonne CO2 
 • Veidekke AS: Stål- og smedarbeider Ole Vig VGS Stjørdal 
 • Elkem Thamshavn: Røykoppløp
 • Veidekke AS: Diverse sekundærstål ved Posten og Bring 
 • Teknobygg AS: Stålarbeider Havseilervegen
 • Grilstad Marina AS: Smedarbeider Havseilervegen
 • Veidekke AS: Stålarbeider SARA Stjørdal
 • Veidekke AS: Stålarbeider Otto Nilsens vei 12 
 • Backe Trondheim AS: Stål- og smedarbeider Ringve Park 
 • Veidekke AS: Stålarbeider Tillerlandet blokk C
 • NPRO: Rekkverk Aker brygge Marina og barnehage 
 • Holla metall: Mantler
 • Franzefoss: Ombygging og nybygg av sikte anlegg
 • Sintef: Ny So2 kolonne 
 • Trondheim Maritime Senter: Fasade av Cor-ten stål. 
 • Consto Trøndelag: Stål og smed til ny restaurant Solsiden 
 • Franzefoss: Ny transportør til Steinskogen 
 • NCC: Stål arbeider ved BRSMN (Brannstasjonen SMN) 
 • Elkem: Vannkjølte røyk seksjoner Thamshamn
 • NCC: Fasade av perforert plater med kunst ved Strinda VGS