Kvalitetspolitikk:

 • Trondheim Stål vil levere produkter og tjenester med optimal kvalitet slik at kundenes krav oppfylles i henhold til spesifikasjonen.
 • Trondheim Stål vil overholde alle forskrifter, standarder og normer utstedt av myndighetene.
 • Trondheim Stål vil samarbeide positivt med våre kunder. Vi vil utveksle synspunkter angående kvalitetsproblemer og arbeide med og fremme kostnadsreduserende tiltak.
 • Alle i organisasjonen skal bestrebe seg på kontinuerlig forbedring. Hver og en tar ansvar for sin egen prestasjon.
 • Foreta analyse av avvik for å finne grunnårsakene slik at korrektive tiltak blir virkningsfulle og bidrar til forbedring.
 • Trondheim Stål skal ha oppdaterte tekniske løsninger innenfor data og maskiner som gir bedre kvalitet, redusert produksjons kostnad og reduserer mulighetene for avvik.

 

Miljøpolitikk

 • Trondheim Stål vil identifisere og minimere negative konsekvenser og risikofaktorer som kan påvirke mennesker eller miljø.
 • Trondheim Stål vil oppfylle miljøkrav, lover og forskrifter.
 • Trondheim Stål vil samarbeide med kunder og leverandører med samme miljøtenkning som oss.
 • Ledelsen vil informere personalet om miljø tenkningen.
 • Personalet skal kjenne ansvar for miljøet, delta i miljø arbeid og bidra til forbedring.